Matariki

Our students are working on extending their understanding of Matariki, check back here later for more information as they add to this page.

With special thanks to Te Wānanga o Aotearoa.

Matariki

Matariki tāpuapua. Matariki nāna i ao ake te kai ki runga. Matariki hunga nui. Matariki ahunga nui. Te ope o te rua Matariki. Ka
rewa a Matariki, ka maoka te hinu. Ka rewa a Matariki ka rere
te kanakana.

Matariki is the star that signifies reflection, hope, our connection to the environment and the gathering of people. Matariki is also connected to the health and wellbeing of people.

Pōhutukawa

Tērā a Pōhutukawa ka mōiri ki runga he pae whakamahara mō aku tau kahurangi kua ngaro.

Pīratarata mai rā koutou hei whetū i te pō, kōrekoreko mai rā hoki koutou i te rokiroki o ngā mahara mō ake tonu atu e.

Pōhutukawa is the star connected to those that have passed on.

Waitī

Waitī ki runga. Waitī ki raro, e rere nei ō wai hei manapou mō te whenua, hei oranga mō te tangata, hei kete kai mā te iwi. Kōriporipo tonu nei te ia o te awa, māreparepa ana ngā roto, kōrengarenga te puna a Tāne-te-waiora, he koira!

Waitī is connected with all fresh water bodies and the food sources that are sustained by those waters.

Waitā

Tērā te marae nui a Kiwa te kānapanapa nei i raro i a koe Waitā.
Hīia mai rā ki runga te tini a Ikatere, rukuhia ki tai, kohia ki tātahi hei kai mā te tini o uta. Ka hiki mata te tapuwae a Tangaroa! Koia au nui, koia au roa, koia moana tuarangaranga koia moana i āio.

Waitā is associated with the ocean, and food sources within it.

Waipuna-ā-Rangi

Haramai te kōnehunehu! Haramai te hāuaua, Haramai te tarahi! Haramai te patapataiāwha!

Takataka mai i te kōmanawa o te hei tapu, whāinumia e koe e Waipuna-ā-Rangi ka tupu te whenua, ka tupu te tangata.

Waipuna-ā-Rangi is connected with the rain.

Tupuānuku

Tupuānuku ka pihi nuku, ka pihi rangi, ka makuru haere ake nei. Kia haumako roa hoki te puke ki a Rongo, i āhua mai i tawhiti. Ngā hua o Nukutū ka aohia nuitia, arā rā ngakingaki, ara rā tinaku. Hauhaketia rā te tau, he tau humi e.

Tupuānuku is the star connected with everything that grows within the soil to be harvested or gathered for food.

Tupuārangi

Ngaruru te waokū, matomato te waokū, māpuapua te puhikaioreore e tau ai ngā tamariki a Tāne, tērā koia te pua nui. Tupuārangi māu e mōmona ngā manu, ka mōmona ngā hua, ka puta ka ora!

Tupuārangi is connected with everything that grows up in the trees: fruits, berries and birds.

Ururangi

E Ururangi whakamāriretia te atua matakerepō koi pūkerikeri mai koi haurokuroku mai, koi huripari mai. Engari kē kia hau kōanga, kia kōtengitengi kia purea ai au, kia whakahauoratia ai au.

Ururangi is the star connected with the winds.

Hiwa-i-te-Rangi

Hiwa nui, Hiwa roa, Hiwa pūkenga, Hiwa wānanga! Hiwaiterangi tēnei e korou o te manawa koronga, tēnei te āwhero o te manako nui. Horahia nuitia mai ngā hua tuawhiti mātinitini o
te tau. Purutia e au kia mau te angitū, tāwhia te mooho kia

Hiwaiterangi is the star connected with granting our wishes, and realising our aspirations for the coming year.